Reģistrācija nometnei Garais vasaras treniņš

no 1. līdz 4. jūnijam

no 7. līdz 11. jūnijam

no 14. līdz 18. jūnijam