Reģistrācija nometnei Garais vasaras treniņš Torņkalnā

no 6. līdz 10. jūnijam

no 13. līdz 17. jūnijam