Reģistrācija nometnei Garais vasaras treniņš Torņkalnā

no 2. līdz 6. augustam